เราเตรียมอุปกรณ์สำหรับการผลิต ซึ่งสามารถผลิตงานได้ขนาดเล็กและขนาดใหญ่

เครื่องกลึง :                     19 เครื่อง
เครื่องกลึงวงรี :                 2 เครื่อง
เครื่องกลึงผิวงาน :          28 เครื่อง
เครื่องเจาะ :                       1 เครื่อง
เครื่องเซาะร่อง :                3 เครื่อง

เครื่องเจาะรูอัตโนมัติ :       3 เครื่อง
เครื่องทำเกลียว :               3 เครื่อง
เครื่องทำร่องลิ่ม :              1 เครื่อง
เครื่องล้าง :                       1 เครื่อง

เครื่อง CNC Lathe

เครื่อง Machining Center