ฉีดขึ้นรูป-ลูกสูบ

เครื่องยนต์ทั่วไป

คลัทซ์

เครื่องยนต์พลังงานทั่วไป

ตัวส่งกำลังลูกสูบ

เครื่องยนต์ทั่วไป

ชิ้นส่วนอื่นๆทั่วไป

เครื่องยนต์พลังงานทั่วไป, เครื่องตัดหญ้า

ชิ้นส่วนยานยนต์ 4 ล้อ

ชิ้นส่วนยานยนต์ 4 ล้อ

ชิ้นส่วนยานยนต์ 2 ล้อ

ชิ้นส่วนยานยนต์ 2 ล้อ