ใบรับรองของเรา

กรกฎาคม 2555 : Quality System ISO9001 : 2008 Certified
มีนาคม 2558 : COST Award by THAI Honda MFG
มีนาคม 2559 : QCD Award by ASIN HONDA MORTOR
ตุลาคม 2560 : Quality System IATF16949 Certified
พฤษภาคม 2561 : QC Award by YAMADA SOMBOON
มกราคม 2562 : Environment System ISO 14001 Certified
มีนาคม 2562 : QCD Award by ASIAN HONDA MOTOR
กรกฎาคม 2563 : QC Award by THAI SUZUKI MORTOR

มาตรฐานรับรองคุณภาพ

ฉีดขึ้นรูป-ลูกสูบ

เครื่องยนต์ทั่วไป

คลัทซ์

เครื่องยนต์พลังงานทั่วไป

ตัวส่งกำลังลูกสูบ

เครื่องยนต์ทั่วไป

ชิ้นส่วนอื่นๆทั่วไป

เครื่องยนต์พลังงานทั่วไป, เครื่องตัดหญ้า

ชิ้นส่วนยานยนต์ 4 ล้อ

ชิ้นส่วนยานยนต์ 4 ล้อ

ชิ้นส่วนยานยนต์ 2 ล้อ

ชิ้นส่วนยานยนต์ 2 ล้อ

เครื่องฉีดขึ้นรูป

โรงงานของเรารับประกันในเรื่องของคุณภาพสินค้า พร้อมกับการดูแลการซ่อมบำรุงแม่พิมพ์ และการบำรุงรักษาการซ่อมเครื่องจักร

อุปกรณ์เครื่องจักร

เราเตรียมอุปกรณ์สำหรับการผลิต ซึ่งสามารถผลิตงานได้ขนาดเล็กและขนาดใหญ่

อุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพ

ตรวจสอบอุปกรณ์ที่มีให้อย่างเต็มที่ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง เพื่อความพึงพอใจจากลูกค้า

ลูกค้าของเรา