อะโคร (ประเทศไทย) จำกัด สามารถสร้างชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายประเภท


Facing Plate for Car Air

    ประเก็นที่ผลิต ส่งผลให้เครื่องยนต์เงียบและความแข็งแรงทนต่อความร้อน

  • การใช้งาน: ชิ้นส่วนยานยนต์
  • ระดับ:

Engine Body Bracket

    ส่วนนี้จะเชื่อมต่อกับเครื่องยนต์ติดและต้องมีความแข็งแรงสูงและการวัดที่แม่นยำ

  • การใช้งาน: ชิ้นส่วนยานยนต์
  • ระดับ:

กระจกมองข้างรถบรรทุก

  • การใช้งาน: ชิ้นส่วนยานยนต์
  • ระดับ:

Fuel Pump Parts

    ซ้าย : ตัวที่ส่งผ่านน้ำมันไปห้องเครื่อง
    ขวา : ตัวเปิด-ปิด วาล์ว

  • การใช้งาน: ชิ้นส่วนยานยนต์
  • ระดับ: