ฉีดขึ้นรูป-ลูกสูบ

    ลูกสูบเป็นชิ้นส่วนที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนของเครื่องยนต์ เพราะว่ามีการขับเคลื่อนแบบขึ้นลง,ขับเคลื่อนแบบชะลอตัว,การเร่งความเร็วอย่างรวดเร็วภายในกระบอกสูบ ดังนั้นจำเป็นอย่างมากที่ชิ้นส่วนจะต้องมีความทนทานและมีความแม่นยำสูง

  • การใช้งาน: เครื่องยนต์ทั่วไป
  • ระดับ: