ตรวจสอบอุปกรณ์ที่มีให้อย่างเต็มที่ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง เพื่อความพึงพอใจจากลูกค้า

- เครื่องวิเคราะห์วัตถุดิบ
- เครื่องทดสอบความกลม
- เครื่องทดสอบแรงกด,แรงดึง
- เครื่องทดสอบรังสีเอ็กซเรย์
- เครื่องวัดความเรียบผิว
- เครื่องวัดขนาดรูปร่าง

- เครื่องทดสอบความแข็งแรงของกาว
- เครื่องทดสอบความเร็วรอบ
- เครื่องทดสอบพื้นผิว
- เครื่องตรวจสอบขนาดของรู
- เครื่องไมโครสโคป
- เครื่องขัดหล่อเรซิ่นและเครื่องขัดผิวชิ้นงาน

เครื่องวิเคราะห์วัตถุดิบ

เครื่องวัดความกลม

เครื่องวัดแรงกด, แรงดึง

เครื่องตรวจสอบหารูพรุน- เวอร์เนียคาลิปเปอร์
- ไมโครมิเตอร์
- เบจไมโครมิเตอร์ 
- เครื่องชี้วัดการทดสอบ
- เครื่องวัดอุณหภูมิ
- เครื่องวัดขนาดรู
- เครื่องวัดขนาดรู

- เครื่องทดสอบแรงบิด
- เครื่องชั่ง
- เครื่องวัดอุณหภูมิ
- เกจวัด
- เครื่องวัดปริมาณ
- อุปกรณ์ วัดความลึกร่อง และรู

เครื่องวัดสามมิติ

เครื่องวัดขนาดมุมและองศา

เครื่องขัดหล่อเรซิ่น

เครื่องขัดผิวชิ้นงาน